เข้าคารวะนายกรัฐมนตรีเวียดนาม

สนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม และ Mr. Don Lam   ประธาน Vina Capital ร่วมกันเลี้ยง รับรอง ฯพณฯ เหงียน ซวน ฟุก นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนาม พร้อมด้วยนักธุรกิจชั้นนำ ของไทยและเวียดนาม โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มานพชัย วงศ์ภักดี เอกอัครราชฑูตไทย ณ กรุงฮานอย,                 ฐาปน สิริวัฒนภักดี, กลินท์ สารสิน, เจน นำชัยศิริ, วิกรม กรมดิษฐ์,             ทศ จิราธิวัฒน์,ชาติศิริ โสภณพานิช, อาทิตย์ นันทวิทยา, ปรีดี ดาวฉาย,         จริยา จิราธิวัฒน์ และสมหะทัย พานิชชีวะ ร่วมงานที่โรงแรมพลาซ่า แอทธินี รอยัล เมอริเดียน เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2560 

RELATE NEWS


Back To Top