บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2564

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ประจําปี 2564 จากกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) โดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

โดยเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยรับคนพิการเข้าทํางาน และสนับสนุนการอบรมฝึกงานเตรียมความพร้อมในการเข้าทํางานในสถานประกอบการ


RELATE NEWS


Back To Top