SrithaiSuperware

Material Handling

พาเลท

อุปกรณ์ขนส่งขนถ่ายและวางสินค้า เหมาะกับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
ตอบโจทย์สำหรับผู้ผลิต ผู้ขนส่ง ผู้ให้บริการทางด้านโลจิสติกส์ และร้านค้าปลีก

ประเภทของพาเลท
1. พาเลทสำหรับส่งออก (One Way pallet)
2. พาเลทน้ำหนักเบา (Light Weight )
3. พาเลท 2 หน้า หรือ พาเลทหมุนเวียน (Reversible)
4. พาเลทหน้าเดียว (Non-Reversible pallet)คอนเทรนเนอร์

อุปกรณ์ขนส่งขนถ่ายที่มีความหลากหลายในการใช้งานเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้า

จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภค โดยการออกแบบให้สามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม

ตรงความต้องการของลูกค้า

ประเภทของคอนเทรนเนอร์
1. คอนเทรนเนอร์มาตรฐาน
2. คอนเทรนเนอร์ซ้อนยุบ
3. คอนเทรนเนอร์พับได้
4. คอนเทรนเนอร์ฝาปิดในตัว
5. คอนเทรนเนอร์ห้องเย็น
6. คอนเทรนเนอร์รถยนต์อุตสาหกรรมลังน้ำดื่ม

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตรายแรกในการ

เปลี่ยนอุตสาหกรรมลังน้ำดื่มจากลังไม้เป็นลังพลาสติก ในปัจจุบัน

สามารถออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

โดยเทคโนโลยีที่ทันสมัย รองรับกับสายการผลิตที่โรงงาน

การกระจายสินค้า และการจัดจำหน่าย


  การให้บริการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างครบวงจร

  บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เป็นคู่ค้าที่ดีของลูกค้ามานาน ทำให้เรา

  ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเพื่อให้เป็นคู่ค้าในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  1. รับทราบความต้องการจากลูกค้า 
  2. ออกแบบ และพัฒนาสินค้า 
  3. ออกแบบเมื่อพิมพ์ และแก้ไข
  4. ฉีดตัวอย่างสินค้าขนาดเล็กด้วยนวัตกรรม 3D Printing 
  5. ทดลองผลิต 
  6. ผลิต   สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
   ฝ่ายบริการลูกค้า Material Handling

   คุณ นวพรรณ คงเมือง

   +66 2427 0088 ต่อ 6586 
   +66 86 678 8761
   Email : navapan.kon@srithaisuperware.com 
   
   กลับสู่ด้านบน