SrithaiSuperware

ผลิตภัณฑ์เมลามีน

ด้วยประสบการณ์ในการผลิตภาชนะเมลามีนมายาวนานมากกว่า 40 ปี ทำให้บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์เป็นผู้ผลิตภาชนะเมลามีนที่ได้รับการยอมรับทั้งในด้านคุณภาพและลวดลายที่สวยงาม โดยได้รับความนิยมทั้งตลาดภายในประเทศและตลาดต่างประเทศมากกว่า 100 ประเทศ บริษัทฯ ได้มีการขยายฐานการผลิตไปในหลายประเทศทั้งเวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซียและจีน  ภายใต้เครื่องหมายการค้า "ซุปเปอร์แวร์" ทำให้บริษัทฯ เป็นผู้ผลิตภาชนะเมลามีน 100% ที่มีกำลังการผลิตมากที่สุดในโลก


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ฝ่ายบริการลูกค้า ผลิตภัณฑ์เมลามีน
  • Domestic :
  • คุณสุกานดา เชื่อถือ
  • +(66) 24 27 0088 #2371
  • +(66) 81 925 5321
  • sukandac@srithaisuperware.com
  • Export :
  • คุณอาชวันต์ บุญรัตน์
  • +(66) 24 27 0088 #2239
  • +(66) 81 750 0141
  • achawant@srithaisuperware.com

กลับสู่ด้านบน