SrithaiSuperware

รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2558

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 บริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นรางวัลที่มอบให้กับบริษัทมหาชน ที่ได้รับการลงคะแนนจากนักลงทุนจำนวน 4,000 ราย

ข่าวอื่นๆ


กลับสู่ด้านบน