SrithaiSuperware

ใบรับรอง Green Meeting

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โรงงานสาขาโคราชได้รับใบรับรอง Green Meeting จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ซึ่งมอบให้แก่สถานประกอบการที่จัดการประชุม สัมมนา ฝึกอบรม โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ข่าวอื่นๆ


กลับสู่ด้านบน