SrithaiSuperware

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 27 กรกฏาคม 2559 โรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัลรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2559 (Premium Products of Thailand, The Pride of Thais) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยบริษัทฯ ได้รับการคัดเลือกให้ผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ผลิตจากเมลามีน เป็นรางวัลจะทำการคัดเลือกและมอบให้แก่ สถานประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์คุณภาพยอดเยี่ยม เป็นที่ยอมรับในระดับโลกผลิตภัณฑ์ ยอดเยี่ยมของประเทศไทย สาขาอาหารและภาชนะ 

ข่าวอื่นๆ


กลับสู่ด้านบน