SrithaiSuperware

รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม พ.ศ. 2559 โรงงานสาขาบางปูอมตะนคร ชลบุรี และโรงงานสาขาโคราช ได้รับรางวัลเกียรติยศ CSR – DIW Award 2016 มาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการ อุตสาหกรรมต่อสังคม จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่ส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development รวมทั้งสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการสามารถดำเนินกิจกรรมและได้รับการยอมรับจากชุมชนรอบข้าง อันจะเป็นการ เพิ่มพูนขีดความสามารถในการแข่งขันสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนกับธุรกิจและชุมชน

ข่าวอื่นๆ


กลับสู่ด้านบน