SrithaiSuperware

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น

เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2559 โรงงานสาขาบางปู ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการ ดีเด่น 5 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2555 – 2559) และโรงงานสาขาโคราช ได้รับรางวัลเกียรติยศ สถานประกอบการ ดีเด่น 10 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – 2559) จากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ สถานประกอบการที่ดำเนินการ ตามกฏหมาย พัฒนาและ ปรับปรุงด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ข่าวอื่นๆ


กลับสู่ด้านบน