SrithaiSuperware

อบรม ATOC

สนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นวิทยากรพิเศษบรรยาย หลักสูตร “ขุมทรัพย์อาเซียนนักบริหารรุ่นใหม่ยุคดิจิทัลระดับสูง” ASEAN Treasures: Opportunities & Challenges (ATOC) ที่มุ่งเน้นให้ผู้อบรมสามารถปรับตัวได้ทันต่อกระแสของตลาดอาเซียน สร้างความแข็งแกร่งให้กับกลุ่มธุรกิจเดิม และ กลุ่มธุรกิจหน้าใหม่ ณ โพธาลัย ลีเชอร์พาร์ค เมื่อ วันที่ 7 กันยายน 2560

ข่าวอื่นๆ


กลับสู่ด้านบน