SrithaiSuperware

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ Big Brother (Season 3)

วันที่ 30 มกราคม 2563 ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณโครงการ Big Brother (Season 3) คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการหอการไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และคุณพลิศร์ ภิรมย์ภักดี รองประธานกรรมการหอการค้าไทย และประธานคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก ซึ่งเป็นโล่ประกาศเกียรติคุณให้บริษัทพี่เลี้ยง ซึ่งบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ (จำกัด) มหาชน ได้เข้าร่วมโครงการ Big Brother (Season 3) ณ โรงแรมดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพ

หอการค้าไทย โดยคณะกรรมการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับสมาชิก ได้ริเริ่มโครงการ Big Brother มาตั้งแต่ปี 2559 โดยเป็นความร่วมมือกับบริษัทพี่เลี้ยง ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศ ดำเนินโครงการร่วมกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ผ่านมาถือว่าประสบความสำเร็จมากพอสมควร และได้สร้างความเข้มแข็งให้กับ SMEs ได้เติบโตขึ้นเป็นลำดับ

สำหรับ Big Brother Season 3 ซึ่งได้ดำเนินการจบไปแล้วในปีที่ผ่านมา ได้มีการคัดเลือกบริษัทน้องเข้าร่วมโครงการ 54 ราย มีพี่เลี้ยง 24 ราย ซึ่งล้วนแต่มีประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยแนวคิดหลักของโครงการ Big Brother ยังคงเน้นเรื่องการ Coaching and Mentoring การถ่ายทอดประสบการณ์ในการทำธุรกิจ การทำการตลาด การวางกลยุทธ์ เน้นให้ SMEs มีเป้าหมายที่ชัดเจน รู้จุดแข็งจุดอ่อนของตัวเอง สามารถต่อยอดและวางแผนในการทำธุรกิจได้ด้วยตัวเอง

สำหรับผลสำเร็จของ Big Brother ใน Season 3 นี้ มีผู้ประกอบการจำนวน 25 ราย มีรายได้เพิ่มมากขึ้น โดยมีอัตราเพิ่มขึ้นตั้งแต่ 0.23% ไปจนถึง 162% โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 40.99% และประมาณการว่ามูลค่าที่ผู้ประกอบการ SMEs จะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการ Big Brother Season 3 รวมทั้งสิ้น 555.11 ล้านบาท อีกทั้งยังช่วยลดต้นทุนต่างๆ ให้กับเอสเอ็มอี มีความเข้มแข็งมากขึ้นด้วย ดังนั้น โครงการยังเชื่อว่าจะเดินหน้าเพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เอสเอ็มอีต่อไปในโครงการ Big Brother Season 4

ข่าวอื่นๆ


กลับสู่ด้านบน