ข่าวสาร

6 กันยายน 2023

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT?” (แค่สงสัยก็เสิร์ช ACT Ai เลย!) จัดโดยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงาน บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมแสดงพลังในวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2566 ภายใต้แนวคิด “WHAT THE FACT?” (แค่สงสัยก็เสิร์ช ACT Ai เลย!) จัดโดย องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) โดยถือเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล สร้างความตระหนักรู้ให้แก่พนักงานและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม รวมไปถึงการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลกิจการที่ดีขององค์กร และ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันประเทศไทยให้มีความเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนเพื่อทัดเทียมในระดับสากล เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 ณ สถานีกลางบางซื่อ

อัลบั้มภาพ