ข่าวสาร

9 ตุลาคม 2023

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Business Partner Award 2023 ระดับ Silver Award

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2566 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล Business Partner Award 2023 ระดับ Silver Award จาก บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) สำหรับคู่ค้าที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม ประจำปี 2566 โดยมี คุณไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบ สำหรับรางวัลนี้ เป็นการผลักดันให้เกิดความร่วมมือสร้างประโยชน์ภายในห่วงโซ่อุปทาน นับเป็นรางวัลที่สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและยอมรับจากพันธมิตรทางธุรกิจ ในด้านของคุณภาพสินค้า ราคา การจัดส่ง การให้บริการ นวัตกรรม และความยั่งยืน อีกทั้งเป็นการร่วมมือกันเพื่อส่งมอบคุณค่าให้แก่ผู้บริโภคและยกระดับอุตสาหกรรมให้เติบโตเพื่อความยั่งยืนไปด้วยกัน

อัลบั้มภาพ