ข่าวสาร

7 ธันวาคม 2022

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี พ.ศ. 2563

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 บริษัทฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขท่ี 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

และได้บฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี สำนักงานกฏหมาย ผู้เข้าร่วมการประชุมและเจ้าหน้าที่ที่รับทำการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ได้ใส่หน้ากากอนามัยและจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตลอดจนจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคไว้ตามจุดต่างๆ

ทั้งนี้ มติที่ประชุมฯ สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่ เว็บไซด์ www.srithaisuperware.com หน้านักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ลิงค์ ดาวน์โหลดมติที่ประชุมฯ 

อัลบั้มภาพ