ข่าวสาร

26 มกราคม 2023

หอการค้าไทย เปิดรับสมัครโครงการ Big Brother (Season 7)

หอการค้าไทย เปิดรับสมัครโครงการ Big Brother (Season 7) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 28 กุมภาพันธ์ 2566เมื่อบริษัทชั้นนำของประเทศมาเป็นพี่เลี้ยงธุรกิจSMEs อย่างใกล้ชิดให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง ตัดสินใจในวิกฤตเศรษฐกิจอย่างถูกต้อง ด้วยกระบวนการ Coaching and Mentoring พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ อีกมากมาย

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
• ผู้ประกอบการ SMEs ที่มีศักยภาพในการพัฒนาและการเติบโต
(หากมียอดขายต่อปี 50 ล้านบาทขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
• ต้องประกอบกิจการมาแล้วไม่ต่ำกว่า 3 ปี
• มีสัญชาติไทยหรือ มีผู้ถือหุ้นเป็นสัญชาติไทยร้อยละ 51 ขึ้นไป
• ดำเนินธุรกิจที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจ ภาคการค้าและการลงทุน / เกษตร / อาหารและเครื่องดื่ม / ท่องเที่ยวและบริการ / สุขภาพและสมุนไพร

หลักเกณฑ์การรับสมัคร และคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ
• คัดกรองบริษัทที่ผ่านคุณสมบัติ และประกาศผลทางเว็บไซต์www.thaichamber.org
• บริษัทที่ผ่านการคัดกรองจะต้องเข้ารับการสัมภาษณ์ (ต้นเดือน มี.ค. 66)
• ประกาศผลบริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.thaichamber.org (กลางเดือน มี.ค. 66)
• บริษัทที่ผ่านการสัมภาษณ์ ชำระเงินค่าเข้าร่วมโครงการ ภายใน 7 วัน หลังจากวันที่ประกาศ
(หากไม่ชำระ ถือว่าสละสิทธิ์)
หมายเหตุ: การพิจารณาของคณะกรรมการโครงการฯถือเป็นที่สุด

อัตราค่าสมัครหากได้รับการคัดเลือก ราคา 50,000 บาท

พิเศษ!! หากเป็นสมาชิกหอการค้าไทย หรือ หอการค้าจังหวัดจะได้รับการพิจารณาก่อน

 และหากได้รับการคัดเลือก ลดเหลือเพียง 35,000 บาท

สิทธิประโยชน์ภายใต้โครงการ (ที่คุ้มค่ามากกว่า 100,000 บาท)

 • หลักสูตรพิเศษทางธุรกิจภายใต้โครงการ                                                    
  • ได้รับการวิเคราะห์ธุรกิจผ่านกระบวนการ : Business Health Check              มูลค่า 30,000 บาท
  • สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม Meeting with CEO                                 มูลค่า 20,000 บาท
  • สิทธิพิเศษในการเข้าร่วมกิจกรรม On-site Visit                                          มูลค่า 30,000 บาท
  • หลักสูตรพิเศษ Big Brother Business Academy                                      มูลค่า 30,000 บาท
  • ได้รับการปรึกษาธุรกิจอย่างใกล้ชิด กับบริษัทพี่เลี้ยงยักษ์ใหญ่ของประเทศ         Value beyond price
  • โอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนจาก ธนาคารพันธมิตร                                     Value beyond price
  • โอกาสทางเครือข่ายธุรกิจ ภายใต้โครงการ (บริษัทพี่ / บริษัทน้องทุก Season)   Value beyond price

เอกสารประกอบการสมัคร (กรุณาแนบในลิ้งค์สมัคร)

1.แบบฟอร์มแผนธุรกิจฉบับย่อ ( ตามแบบฟอร์ม)  

2.สำเนาบัตรประชาชนผู้สมัคร

3.สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล

4.หนังสือรับรองมาตรฐานต่างๆ เช่น อย., มอก.(ถ้ามี)

5.หลักฐานการเป็นสมาชิกหอการค้าไทย หรือ หอการค้าจังหวัด (ถ้ามี)

หมายเหตุ : เอกสารประกอบการสมัครมีผลต่อการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :

ฝ่ายเสริมสร้างความเข้มแข็งสมาชิก (พัชรา)

โทรศัพท์: 02-018-6888 ต่อ 3630, 3900

อัลบั้มภาพ