สินค้าและบริการ

บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

Beverage Packaging

Beverage Packaging

PET Bottle

เพื่อการรองรับการให้บริการลูกค้าแบบครบวงจร ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและช่วยลดต้นทุนด้านการขนส่งบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) จึงขยายธุรกิจในส่วนของการเป่าขวด PET ส่งตรงในสายงานการผลิตของลูกค้า หรือที่เรียกว่า In Line โดยเริ่มจากขวดน้ำดื่มคริสตัล

Beverage Packaging

ฝาเครื่องดื่ม

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายฝาเครื่องดื่ม ภายใต้สิทธิบัตรของ Universal Closures Limited (UCL)ประเทศอังกฤษ  ครอบคลุม 14 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และแปซิฟิก ได้แก่  ไทย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม กัมพูชา สิงค์โปร ปาปัวนิวกินี  ลาว ฟิจิ พม่า ตาฮิติ นูเมีย นิวซีแลนด์ และ ออสเตรเลีย   ด้วยเทคโนโลยีการผลิต ที่ทันสมัย รองรับการลดน้ำหนักฝาปิดขวด อาทิ ฝาสำหรับน้ำอัดลม แบบคอสั้น  (PCO1881), สำหรับน้ำดื่ม (30/25 และ 29/25) , Aseptic 1881 , Aseptic 38mm, HMC (Hinged Molded Closure) และ ฝา Sport Drink ภายใต้ระบบการควบคุมตามมาตรฐานสากล อาทิเช่น ISO 9001 , GMP, HACCP และ FSSC 22000 

นอกจากนี้บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ยังมีทีมช่าง ผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิคไว้บริการลูกค้า ด้วยของ “การบริการแบบครบวงจร” เพื่อรองรับการใช้งานสินค้าและเพื่อให้โครงการต่างๆ ของลูกค้าสำเร็จลุล่วง ไปได้ตามเป้าหมาย   

Beverage Packaging

Preform

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้เชี่ยวชาญในการผลิต พรีฟอร์มน้ำหนักเบาและเป็นผู้ผลิตรายแรกที่ผลิตและจำหน่าย พรีฟอร์ม PCO1881 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) มีทีมช่างเทคนิคไว้บริการลูกค้า รวมทั้งได้ร่วมมือกับคู่ค้าทั้งด้านเครื่องจักรและแม่พิมพ์ระดับโลก เพื่อช่วยแก้ไขและเป็นที่ปรึกษาปัญหาต่างๆให้ลูกค้า เพื่อให้โครงการต่างๆของลูกค้าสำเร็จลุล่วงไปได้ตามเป้าหมาย ปัจจุบัน บริษัทฯยังคงพัฒนาในการลดน้ำหนักพรีฟอร์มอย่างต่อเนื่อง   เพื่อการลดต้นทุนและการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างยั่งยืน

ฟอร์มติดต่อ

สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายบริการลูกค้า Beverage Packaging

คุณศิรินทิพย์ ศรีชัยรัตนกูล

+66 2 427 0088 #6575

+666 2661 4591