ข่าวสาร

8 ธันวาคม 2022

บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร จากการได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายโรงงานลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้เข้ารับมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตร จาก รศ.ดร.วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการนิคมแห่งประเทศไทย จากการได้รับคัดเลือกเป็นเครือข่ายโรงงานลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น โดยได้มีการดำเนินโครงการและกำหนดมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกเพื่อมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) สอดคล้องกับนโยบายประเทศที่ได้แสดงเจตจำนงต่อภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค กรุงเทพมหานคร โดยในงานยังได้มีพิธีการมอบโล่เกียรติยศและประกาศเกียรติคุณในด้านอื่นๆอีก ดังนี้

เมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ได้รับการรับรอง ระดับ Eco-World Class จำนวน 6 แห่ง

ระดับ Eco-Excellence จำนวน 20 แห่ง, Eco-Champion จำนวน 38 แห่ง โรงงานอุตสาหกรรม 4.0 จำนวน 2 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco-Factory) จำนวน 70 แห่ง

และโรงงานที่สนับสนุนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ จำนวน 132 แห่ง

โรงงานเครือข่ายลดก๊าซเรือนกระจกดีเด่น จำนวน 4 แห่ง

นอกจากนี้ยังมีการมอบประกาศนียบัตรให้แก่โรงงานอุตสาหกรรมที่ได้รับการรับรอง Water Footprint อีกจำนวน 10

อัลบั้มภาพ