• เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย

  ใส่ใจสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

  Srithai Superware Public Company Limited

  Product & Service

  ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม

  ศรีไทยฯ มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์อาหารและอาหารมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีหน่วยงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์การออกแบบและการผลิต โดยบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ รวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย เครื่องจักรที่ได้มาตรฐานระดับสากล เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่น คำนึงถึงการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า มีคุณภาพ และประสิทธิภาพสูงสุด

  News