ข่าวสาร

1 มิถุนายน 2023

บริษัท ศรีไทย (เวียดนาม) จำกัด เปิดโรงงานเมลามีนแห่งใหม่ ณ นิคมอุตสาหกรรม VSIP 2 จังหวัดบิ่ญเซือง ประเทศเวียดนาม

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานในงานทำพิธีเปิด โรงงานเมลามีน ของ บริษัท ศรีไทยเวียดนาม จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรม VSIP 2 จังหวัดบิ่ญเซือง ซึ่งเป็นโรงงานผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากเมลามีน

โดยในงานพิธีเปิดเปิดดังกล่าวมี นางสาววีรกา มุทิตาภรณ์ กงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ , นายเอ้งฮัก นนทิการ , นางสิริพร ไศละสูต , นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี , นายศุภโชค เลี่ยมแก้ว , นายณพล เลิศสุมิตรกุล และนายไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ คณะกรรมการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), นายประวีณ วิโรจน์พันธุ์ ประธานหอการค้าและอุตสาหกรรมไทยในเวียดนาม, Dr. Ah Bee Goh ประธานกรรมการ บริษัทศรีไทยเวียดนาม จำกัด, Ms. Phan Thi Khanh Duyen รองผู้อำนวยการสำนักงานอุตสาหกรรมและการค้าจังหวัดบิ่ญเซือง, Ms. Tran Thi Anh Dao ผู้อำนวยการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ นิคมอุตสาหกรรม VSIP 2 ตลอดจนสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์, ธนาคารกรุงเทพ, ธนาคารกสิกรไทย, บริษัท Thai MFC และ บริษัท Cafe Amazon เข้าร่วมงาน

โรงงานเมลามีนของบริษัท ศรีไทยเวียดนาม นี้ นับเป็นโรงงานแห่งที่ 2 ในจังหวัดบิ่ญเซืองของบริษัท มุ่งเน้นการผลิตกลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในครัวเรือนที่ทำจากเมลามีนคุณภาพสูง โดยใช้วัตถุดิบคุณภาพเมลามีน 100% ที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ได้รับการรับรองในระดับมาตรฐานสากล ทั้งนี้ นอกจากไทยแล้ว เวียดนามถือเป็นหนึ่งในฐานการผลิตแห่งใหญ่ของบริษัทฯ โดยได้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2539 และร่วมการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของชุมชนท้องถิ่นเติบโตไปพร้อมกันตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษ

อัลบั้มภาพ