ข่าวสาร

7 ธันวาคม 2022

ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำ

วันที่ 3 มีนาคม 2564 บริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU) และโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้ “โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมคาร์บอนต่ำในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออกตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน” ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ พัทยา จังหวัดชลบุรี

การส่งเสริมการพัฒนานโยบายแผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้งส่งเสริมให้โรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ (EEC) ดำเนินมาตรการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน โดย อบก. เล็งเห็นความสำคัญของการสร้างเครือข่ายกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อร่วมมือในการลดก๊าซเรือนกระจกช่วยแก้ไขปัญหาโลกร้อนที่วิกฤตอยู่ในขณะนี้ โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับภาคอุตสาหกรรม คือ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อร่วมกันผลักดันให้เกิดการลดก๊าซเรือนกระจก ยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่และมุ่งสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศได้อย่างยั่งยืน

ในส่วนของโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผ่านการคัดเลือกมานั้นจะได้รับการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานอุตสาหกรรม การได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคและได้รับคำปรึกษาในการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ ฉลากลดโลกร้อน โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย กิจกรรมชดเชยคาร์บอน และดำเนินแผนการลดก๊าซเรือนกระจก การรายงานศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกของโรงงานต้นแบบ

โดยโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบในพื้นที่ระเบียงเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ได้แก่ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ซันโทรี เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท อีเลคโทรลักซ์ ประเทศไทย จำกัด, บริษัท แคททาเลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี้ จำกัด (มหาชน)

อัลบั้มภาพ