ข่าวสาร

7 ธันวาคม 2022

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการดีเยี่ยม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ประจําปี 2562 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล ณ ทำเนียบรัฐบาล

โดยเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยรับคนพิการเข้าทํางาน และสนับสนุนการอบรมฝึกงานเตรียมความพร้อมในการเข้าทํางานในสถานประกอบการ

อัลบั้มภาพ