ข่าวสาร

7 พฤศจิกายน 2023

“SITHAI” คว้า SET ESG Rating : A จากการประเมินผลหุ้นยั่งยืน ปี 2566 แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ได้รับการประกาศเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings ประจำปี 2566 จาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในกลุ่ม Industrials จัดลำดับให้อยู่ในระดับ A โดยในปีนี้มี 193 บริษัท ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหุ้นยั่งยืน

บริษัทฯ ให้ความสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดย คำนึงถึงด้าน ESG มาโดยตลอด รวมถึงแสดงความมุ่งมั่นในการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างต่อเนื่องอย่างยั่งยืน เพื่อพร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ รวมไปถึง การดำเนินธุรกิจที่โปร่งใส่ เป็นธรรม ตรวจสอบได้ ให้ความสำคัญต่อ พันธมิตร คู่ค้า ลูกค้า พนักงาน ผู้ถือหุ้น ชุมชนและผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน

โดยการได้รับการประกาศรายชื่อเป็นหุ้นยั่งยืน SET ESG Ratings แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯ มีพัฒนาการในการดำเนินงานและการเปิดเผยข้อมูลด้าน ESG เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ สร้างผลตอบแทนที่ดีให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว ส่งผลให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารล่าสุด

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จำกัด รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยและรับเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจำปี 2566