ข่าวสาร

8 ธันวาคม 2022

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมกับ เจบีพี และพันธมิตรธุรกิจ มุ่งยกระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน One World: One Future together “ร่วมมือกัน เพื่อโลกเพียงหนึ่งเดียว เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน”

JBP เชิญชวน ศรีไทยฯ และพันธมิตรธุรกิจ มุ่งยกระดับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยการผลักดันแนวคิด Green Supply Chain การดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนร่วมกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ มาร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการผลักดันธุรกิจอย่างยั่งยืน

นำโดย คุณจงกล รัชนกูล ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เจ.บี.พี อินเตอร์เนชั่นแนล เพ็นท์ จำกัด ร่วมกับพันธมิตร คุณไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ กรรมการบริหาร บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) คุณสุทธิสาร จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด คุณกิตติ ชีวะเกตุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมทั้ง คุณยุทธนา เจียมตระการ ประธานคณะกรรมการเศรษฐกิจหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อม หอการค้าไทย ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีในงานนี้ และพร้อมให้การสนับสนุนโครงการ One World: One Future Together ในการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับสากล เพื่อบรรลุการพัฒนาทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ทำให้โลกดีขึ้น

โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในการเยียวยาภาวะโลกรวน ลดการใช้พลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และประกาศจุดยืนพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของภาคธุรกิจในการรับผิดชอบปัญหาสิ่งแวดล้อม และประคับประคองเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ยังมีแขกคนพิเศษมาร่วมงานในครั้งนี้ อาทิ คุณกรณ์ ณรงค์เดช, คุณศีกัญญา ศักดิเดช ภาณุพันธ์ และคุณอัครรัฐ วรรณรัตน์ ศรีไทยฯ พร้อมเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมผลักดันให้เกิดความร่วมมือในการทำสิ่งดีๆเพื่อโลกใบนี้ต่อไป

อัลบั้มภาพ