ข่าวสาร

8 ธันวาคม 2022

บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนฯ ต่ำ อย่างยั่งยืน ด้วยการใช้พลังงานสะอาด ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) ถือเป็นเป็นความเสี่ยง และความท้าทายในการแก้ไขปัญหาของระดับโลก อันมีเหตุมาจากโลกประสบปัญหาปริมาณก๊าซเรือนกระจกในบรรยากาศ มากเกินทำให้เกิดภาวะโลกรวนและภัยพิบัติต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมต่างๆ

ศรีไทยฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate change) และเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน ซึ่งถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดอีกด้วย โดยศรีไทยฯ มีการดำเนินโครงการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ด้วยโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา (Solar Rooftop) ซึ่งเป็นพลังงานทดแทนประเภทหมุนเวียนที่ใช้แล้วเกิดขึ้นใหม่ได้ตามธรรมชาติ ถือเป็นพลังงานสะอาดบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ และเป็นพลังงานที่มีศักยภาพสูง

โดยได้ติดตั้ง Solar Rooftop ภายในบริเวณพื้นที่โรงงานนิคมอุตสาหกรรมบางปู สมุทรปราการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 633 kWp และโรงงานนิคมอมตะซิตี้ ชลบุรี ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 999.70 kWp

การติดตั้ง Solar Rooftop ช่วยให้ประหยัดพลังงาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และสามารถลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานขององค์กรลงได้ อีกทั้งยังเป็นส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดจากพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องตามนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมการเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนฯต่ำอย่างยั่งยืนต่อไป

อัลบั้มภาพ

ข่าวสารล่าสุด

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  และ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ โคราช จำกัด รับรางวัลจรรยาบรรณดีเด่นหอการค้าไทยและรับเข็มกลัดชมรมจรรยาบรรณหอการค้าไทย ประจำปี 2566