ข่าวสาร

22 December 2022

งานแถลงข่าวโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียน “ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ใช้ปิ่นโต”

งานแถลงข่าวโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ “ท่องเที่ยวไทย เก๋ไก๋ใช้ปิ่นโต” โดยบมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการบริหาร และ ดร.การัณย์ อังอุบลกุล ผู้ช่วยประธานกรรมการ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ คุณวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมแถลงข่าวโครงการรณรงค์การใช้ภาชนะหมุนเวียนในเขตอุทยานแห่งชาติ ณ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 เพื่อเป็นการรณรงค์การลดปริมาณขยะพลาสติกและลดการเสียชีวิตสัตว์ป่าในเขตอุทยานแห่งชาติ เป็นความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ที่จะร่วมกันรณรงค์ปลูกจิตสำนึกและกระตุ้นให้นักท่องเที่ยว เกิดความรับผิดชอบต่อทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ลดการสร้างภาระขยะในแหล่งท่องเที่ยว ในการนี้ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ได้มอบปิ่นโตเมลามีนจำนวน 500 กระจายให้กระทรวงฯ นำไปใช้สถานที่ท่องเที่ยวของอุทยานแห่งชาติทั่วประเทศ 10 แห่ง สำหรับให้นักท่องเที่ยวยืมไปใช้ในการใส่อาหาร และนำมาคืนเพื่อนำกลับไปให้ยืมใช้ใหม่ เนื่องจากปัจจุบันอุทยานแห่งชาติ ได้ประกาศงดการนำโฟมและบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวทิ้งหรือ Single use plastic เข้าไปในเขตอุทยานฯ

อัลบั้มภาพ