ข่าวสาร

7 November 2023

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ฉลองครบรอบ 60 ปี ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์จัดงาน “Srithai Rebirth Design Challenge 2023” รอบตัดสินเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ผู้นำในการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรม และหนึ่งในผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เมลามีนรายใหญ่ของโลก ฉลองครบรอบ 60 ปี ร่วมกับสถาบันอาศรมศิลป์จัดงาน “Srithai Rebirth Design Challenge 2023” รอบตัดสินเพื่อเฟ้นหาสุดยอดนักออกแบบรุ่นใหม่ ในวันที่ 4 พ.ย. 2566 ณ ลิโด้คอนเน็คท์ สยามสแควร์ กรุงเทพฯ

เปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ในระดับอุดมศึกษาจากทั่วประเทศ ได้นำความรู้จากห้องเรียน มาออกแบบ พัฒนาผลิตภัณฑ์พลาสติก และออกแบบตกแต่งโชว์รูม ร่วมผสานทักษะกับผู้เชี่ยวชาญของศรีไทยฯ สร้างผลงานในหัวข้อ “New Idea New Passion” ใน 3 ประเภท New Product, Mixed Product และ Showroom
โดย คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ รองศาสตราจารย์ ชูวิทย์ สุจฉายา รองอธิการบดีฯ สถาบันอาศรมศิลป์ และคุณไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหารฯ ร่วมมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ร่วมตัดสินผลงานโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละสายงาน ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ 60 ปี ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ และแสดงผลงานคอลเลคชั่นล่าสุด ที่ศรีไทยฯ colab กับอินฟลูเอนเซอร์สายอาร์ตร่วมดีไซน์สินค้าสุดคูล คุณปั๋น Riety – ดริสา การพจน์, คุณแนน-ซิบบิล-ชนิดา ตันติยาพิทักษ์

New Product

1. การประกวด ประเภท New Product
ชนะเลิศ
ผลงาน “Min Ga”
นายธนวัฒน์ พรหมโต
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รองชนะเลิศอันดับ 1
ผลงาน “Namo”
นายคณนาถ ศิริกุล
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ผลงาน “BRIX” นางสาวปารวี ศานติสุลักษณ์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
ผลงาน “RAINBOWL”
นางสาวพรรณลดา ทองประกาศิต
มหาวิทยาลัยศิลปากร

ผลงาน “Side by Side”
นายสิริศักดิ์ กาญจนพิบูลย์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Mixed Product

2. การประกวด ประเภท Mixed Product
รางวัลชมเชย 5 รางวัล
ผลงาน “ไฮเดรนเยีย”
นายเจษฎา กิตติกูลกิจ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงาน “Olair”
นายสุวิจักขณ์ ภูมิเจริญ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงาน “Binse”
นางสาวธนพร วิชัยกิจ
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ผลงาน “Filmmy”
นายรัฐนันท์ คำผิว
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ผลงาน “ชั้นวางอเนกประสงค์”
นางสาวเปรมสุดา บุรพรัตน์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Showroom

3. การประกวด ประเภท Showroom
ชนะเลิศ
ผลงาน “Further Plast”
นายศศิศ กิติประเสริฐ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 1
ผลงาน “S M L “
นางสาวฑิฆัมพร ลีฬหาชีวะ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รองชนะเลิศอันดับ 2
ผลงาน “ผสม กลม กลืน”
นายปิยภัทร สุขดี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

รางวัลชมเชย 2 รางวัล
ผลงาน “Re ศรีไทย”
นางสาวพิมพ์ชนก ศักดิ์โกศล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงาน “Srithai Topia”
นางสาวชุติกาญจน์ หาญสัมฤทธิ์ผล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยผ่านคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิผู้นำในแต่ละสายงานร่วมตัดสิน ภายในงานจัดนิทรรศการ 60 ปี ศรีไทยซุปเปอร์แวร์จัดแสดงภาชนะเมลามีนรุ่นแรก และผลงานคอลเลคชั่นรุ่นล่าสุด ที่ศรีไทยฯ คอลแลปส์กับอินฟลูเอนเซอร์สายอาร์ตร่วมดีไซน์สินค้าสุดคูล ปั๋น Riety – ดริสา การพจน์, แนน-ซิบบิล ชนิดา ตันติยาพิทักษ์

อัลบั้มภาพ