ข่าวสาร

22 December 2022

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี พ.ศ. 2564

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ เป็นไปตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์

และได้บฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้บริหาร พนักงาน ผู้ถือหุ้น ผู้สอบบัญชี สำนักงานกฏหมาย ผู้เข้าร่วมการประชุมและเจ้าหน้าที่ที่รับทำการลงทะเบียนและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าร่วมการประชุม ใส่หน้ากากอนามัยและจัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) โดยจำกัดผู้เข้าร่วมในห้องประชุมตามข้อกำหนดของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อโรคไว้ตามจุดต่างๆ

ทั้งนี้ มติที่ประชุมฯ สามารถไปดาวน์โหลดได้ที่

เว็บไซด์ www.srithaisuperware.com หน้านักลงทุนสัมพันธ์ หรือ ลิงค์ ดาวน์โหลดมติที่ประชุมฯ

อัลบั้มภาพ