ข่าวสาร

22 December 2022

บริษัท ศรีไทยฯ ร่วมปฏิบัติการ ลด-โลก-ร้อน กับ Care the Bear

บริษัท ศรีไทยฯ ตระหนักดีว่าปัญหาสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาใหญ่ของโลกใบนี้ ซึ่งมีความรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก เห็นได้จากความถี่และความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้น ส่งผลกระทบต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างหนัก โดยปัญหาภาวะโลกร้อนและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศถือเป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกให้ความสำคัญและทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกัน

ในปี 2564 ศรีไทย ได้เข้าร่วมโครงการ “Care the Bear” ที่ริเริ่มโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) มุ่งหวังให้ทุกส่วนขององค์กรมีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของภาวะโลกร้อน โดยใช้ “หลักการ 6 Cares” มุ่งเน้นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเพื่อช่วยลดโลกร้อนใน 6 ด้าน ได้แก่ การรณรงค์เดินทางโดยใช้รถไฟฟ้าหรือรถสาธารณะ, การลดการใช้กระดาษและพลาสติก, การงดใช้โฟม, การลดการใช้พลังงานจากอุปกรณ์ไฟฟ้า, การเลือกใช้อุปกรณ์ตกแต่งในงานอีเวนท์ด้วยวัสดุที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้ และการรณรงค์ให้ตักอาหารแต่พอดีและรับประทานอาหารให้หมดเพื่อลดขยะจากอาหารเหลือทิ้ง

อัลบั้มภาพ