ข่าวสาร

22 December 2022

บริษัท ศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับ รางวัลระดับ Bronze Medal

บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับระบบบริหารจัดการ เพื่อให้เกิด การพัฒนาอย่างยั่งยืน และความรับผิดชอบต่อสังคม โดยได้รับรางวัลระดับ Bronze Medal Top 50% เป็นครั้งแรก จาก EcoVadis ซึ่งเป็นหน่วยงานที่จัดลำดับความยั่งยืนจากบริษัททั่วโลก

EcoVadis ทำการจัดอันดับบริษัทกว่า 65,000 บริษัททั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจวัดคุณภาพของระบบบริหารจัดการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้รับการจัดกลุ่มเป็น 4 หัวข้อ ประกอบด้วย สภาพแวดล้อม แรงงานและสิทธิมนุษยชน จรรยาบรรณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างยั่งยืน เกณฑ์เหล่านี้อ้างอิงมาจากมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับสากล โดยถือเป็นความภาคภูมิใจของเรา ซึ่งมาจากความมุ่งมั่นและการมีส่วนร่วมของพนักงานทุกคน ในการสร้างความยั่งยืน ซึ่งถือว่าเป็นแรงผลักดันให้เราพัฒนาไปสู่การยกระดับความยั่งยืนให้สูงขึ้นต่อไป

อัลบั้มภาพ