ข่าวสาร

22 December 2022

รางวัล “เพชรกนก” สาขาเกียรติภูมิแผ่นดิน

วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ได้รับรางวัล “เพชรกนก” สาขาเกียรติภูมิแผ่นดิน เป็นรางวัลที่มอบแก่บุคคลและองค์กร ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเชิดชูเกียรติคนดีศรีแผ่นดิน ทั้งที่สร้างคุณงามความดี มีความเสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ จากสมาคมผู้ผลิตรายการภาพและเสียง ณ ห้องประชุมองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย (TOT)

อัลบั้มภาพ