ข่าวสาร

22 December 2022

รางวัลThe 3rd Asean Plastics Awards 2018

วันที่ 21 กันยายน 2561 บริษัทฯ ได้รับรางวัล The 3rd Asean Plastics Awards 2018 จาก ASEAN Federation of Plastic Industries ณ โรงแรมพูลแมน แกรนด์สุขุมวิท กรุงเทพ

โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 รางวัล ได้แก่

1. Value Creation award กลุ่มรางวัลพิเศษด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์และเศรษฐกิจ

2. Gold award ถังขยะในสถานีปั้มน้ำมัน กลุ่มสินค้าด้านชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ ของใช้คงทนต่างๆ

3. Silver award ถังขยะหน้าร้านสะดวกซื้อ กลุ่มสินค้าด้านชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า ชิ้นส่วนยานยนต์ ของใช้คงทนต่างๆ

วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการยกระดับผู้ผลิตพลาสติกและเป็นการส่งเสริม อุตสาหกรรมพลาสติกให้สนใจเรื่อง การสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการคิดเชิงสร้างสรรค์ ด้านฟังชั่นการใช้งาน ความสวยงาม และความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อที่ส่งเสริมให้ ผู้ผลิตพัฒนาความสามารถในการแข่งขันระดับโลก

อัลบั้มภาพ