ข่าวสาร

19 April 2023

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ นำพนักงานร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ 9 แสนซีซี 90 ปี หอการค้าไทย

วันที่ 10 เมษายน 2566 คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ในฐานะประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ นำกลุ่มพนักงานศรีไทยซุปเปอร์แวร์ และสมาชิกหอการค้าไทย ร่วมบริจาคโลหิตให้แก่สภากาชาดไทย ในโครงการ 9 แสนซีซี 90 ปี หอการค้าไทย

โดยมี คุณกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการอาวุโสหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, คุณนวลพรรณ ล่ำซำ รองประธานหอการค้าไทย ประธานคณะกรรมการพัฒนาสังคมและ CSR หอการค้าไทย และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เมืองไทยประกันภัย , คุณวีเบ็คก้า ริสซอน ไรเวอร์ก ประธานหอการค้าร่วมต่างประเทศในประเทศไทย ร่วมด้วย

โครงการ 9 แสนซีซี 90 ปีหอการค้าไทย เป็นการสานต่อภารกิจจากโครงการบริจาคโลหิต 85 ปีหอการค้าไทย ซึ่งได้ริเริ่มเมื่อปี 2561 เพื่อให้สมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัด ตลอดจนเครือข่าย ได้มีส่วนร่วมในการบริจาคโลหิต เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตและเป็นโลหิตสำรองในยามขาดแคลนของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ โครงการ 9 แสนซีซี 90 ปีหอการค้าไทย จัดขึ้นในโอกาสครบรอบ 90 ปี หอการค้าไทย มีเป้าหมายในการเชิญชวนสมาชิกหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย หอการค้าจังหวัดทั่วประเทศ หอการค้าต่างประเทศ สมาคมการค้า มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (YEC) และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในโครงการฯ โดยมีระยะดำเนินการ 1 ปี (เมษายน 2566 ถึง เมษายน 2567) กำหนดเป้าหมาย คือ 900,000 ซีซี ซึ่งจะจัดกิจกรรมทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ภายใต้รหัสโครงการ 0J 0414 (ศูนย์เจ ศูนย์สี่หนึ่งสี่)

อัลบั้มภาพ