26/07/2560

ใบรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC”

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2560  บริษัทฯได้รับประกาศรับรองเป็น “สมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต หรือ CAC” ซึ่งเป็นการร่วมมือกันปฏิเสธการจ่ายสินบนทุกรูปแบบ และต่อต้านการใช้คอร์รัปชันเป็นเครื่องมือกีดกันการแข่งขันและขัดขวางการประกอบธุรกิจอย่างเสรี  โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560 เป็นระยะเวลา 3 ปี ณ โรงแรมเรเนซองส์ กรุงเทพ

06/02/2560

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้

เร่วมบริจาคเงินช่วยเหลืออุทกภัยภาคใต้จำนวนเงิน  500,000 บาท ในงาน “ประชารัฐร่วมใจ ช่วยอุทกภัยภาคใต้” จัดโดยรัฐบาล ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมตรี

02/12/2559

รางวัลประกาศเชิดชูเกียรติองค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ประจำปี 2559

บริษัทฯ ได้รับรางวัลประกาศเชิดชูเกียรติองค์กรที่สนับสนุน ด้านคนพิการดีเด่นต่อเนื่อง ประจำปี 2559 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

15/10/2559

รางวัล Prime Minister’s Award 2016 (Best Exporter 2016)

โรงงานสาขาโคราช ได้รับรางวัลจากสถาบันส่งเสริมการออกแบบนวัตกรรม เพื่อการค้า กรมส่งเสริม การค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์

17/08/2559

รางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่น

สถานประกอบการ ดีเด่น 10 ปี ติดต่อกัน (พ.ศ. 2550 – 2559) จากกรมสวัสดิการและ คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน 

28/07/2559

รางวัลมาตรฐานความรับผิดชอบของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่อสังคม

ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่ส่งเสริมการดำเนินงาน ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

27/07/2559

รางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2559

โรงงานสาขาโคราชได้รับรางวัลรางวัลผลิตภัณฑ์ยอดเยี่ยมของประเทศไทย ประจำปี 2559 (Premium Products of Thailand, The Pride of Thais) จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

15/07/2559

เกียรติบัตรจากการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ

โรงงานสาขาโคราชได้รับเกียรติบัตรจากการรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานประกอบการขนาดใหญ่ ระดับเพชรปีที่ 2 จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

09/06/2559

ใบรับรอง Green Meeting

โรงงานสาขาโคราชได้รับใบรับรอง Green Meeting จากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย 

23/05/2559

รางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ปี 2558

บริษัทฯ ได้รับรางวัลหุ้นขวัญใจมหาชน ซึ่งจัดโดยหนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

กลับสู่ด้านบน