บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ได้รับรางวัลSupplier Award 2019 (Platinum Award)

เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัล Supplier Award 2019 (Platinum Award) ในงาน ThaiBev Business Partner Conference 2019 จากคุณฐาปน สิริวัฒนภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ณ โรงแรมแอทธินี กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ขายหรือคู่ค้าที่มี “ผลการดำเนินงานยอดเยี่ยม และได้รับ Gold Award ติดต่อกัน 3 ปี” ในด้าน คุณภาพสินค้า ราคา การจัดส่ง การบริการและนวัตกรรม ตามเกณฑ์ที่วางไว้ ทั้งยังเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและยืนยันถึงมาตรฐานในการทำงานของผู้ขาย ของกลุ่มบริษัท ไทยเบฟ ซึ่งแสดงถึงความพร้อมในการเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนด้านคนพิการดีเยี่ยม ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2562 บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเยี่ยม ประจําปี 2562 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล ณ ทำเนียบรัฐบาล โดยเป็นรางวัลท่ีมอบให้แก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนงานด้านคนพิการอย่างต่อเนื่อง โดยรับคนพิการเข้าทํางาน และสนับสนุนการอบรมฝึกงานเตรียมความพร้อมในการเข้าทํางานในสถานประกอบการ

มอบทุนสนับสนุนนักศึกษาเวียดนามเพื่อแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น

วันเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง พร้อมด้วย อาจารย์อัจฉริยา ครุธาโรจน์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักศึกษาจากสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ต้อนรับคุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนาม, คุณสมทรง รักษาพล ผู้จัดการฝ่ายบริหารงานบุคคลบริษัทศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)  พร้อมทั้งรับมอบทุนสนับสนุนนักศึกษาชาวเวียดนาม เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทยระยะสั้น จำนวน 5 คน และร่วมประชุมหารือแนวทางความร่วมมือด้านวิชาการร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง กับบริษัทศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น 10 อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ (ภาพ/ข่าว : หอมนวล ศรีริ) ที่มา : งานประชาสัมพันธ์  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ขอความร่วมมืองดการให้ของขวัญ

เนื่องในโอกาสเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2563 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทฯ ด้วยดีมาโดยตลอด เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มีความโปร่งใสและสร้างบรรทัดฐานที่ดีในการดำเนินธุรกิจ รวมถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ตามแนวปฏิบัติของบริษัทฯ ในการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต บริษัทฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน กรุณางดให้ของขวัญและประโยชน์อื่นใด แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจากทุกท่าน และในโอกาสขึ้นปีใหม่นี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งปวง ได้โปรดอำนวยพรให้ทุกท่านและครอบครัว ประสบความสุขความเจริญและสัมฤทธิ์ผลในสิ่งอันพึงปรารถนาทุกประการ

บมจ. ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ แม็คโคร และไทยเคเค ปลุกกระแสรักษ์สิ่งแวดล้อม เปิดรับคืนผลิตภัณฑ์เมลามีนเก่าแลกรับคูปองเงินสดแลกซื้อผลิตภัณฑ์เมลามีนใหม่

วันที่ 28 พ.ย. 62 ที่ห้างแม็คโคร สาขานครราชสีมา คุณซันนี่ ซิดิค ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายบริหารสินค้าธุรกิจประกอบอาหาร บริษัท สยามแม๊คโครจำกัด (มหาชน) พร้อมคุณสนั่น อังอุบลสกุล ประธานกรรมการผู้จัดการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) และคุณแขวง อยู่วิมลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยเคเค อุตสาหกรรม จำกัด ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือโครงการ “เมลามีนรักษ์โลก นวัตกรรมสู่โลกสีเขียว” โดยมีผู้แทนหอการค้าจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.) นครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดีกันอย่างชื่นมื่น ท่ามกลางประชาชนที่มาจับจ่ายซื้อสินค้าได้นำผลิตภัณฑ์เมลามีนใช้แล้วนำมาแลกซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่กันอย่างต่อเนื่อง คุณสนมชนม์ รอง ผอ. ฝ่ายบริหารฯ บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด เปิดเผยว่าเป้าหมายของโครงการเมลามีนรักษ์โลก ฯ เป็นการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการได้มีส่วนร่วมในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยไม่ต้องทิ้งภาชนะเก่าที่ใช้แล้วให้เป็นขยะสูญเปล่าพร้อมพัฒนาภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งเป็นทางเลือกในการรักษ์โลกให้ผู้ประกอบการร้านอาหาร โรงอรมที่พักและธุรกิจจัดเลี้ยงรวมทั้งกลุ่มลูกค้าทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีจำนวนรวมมากกว่า 2.5 หมื่นคน สามารถเลือกใช้ภาชนะและบรรจุภัณฑ์ที่มีคุณภาพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย  โดยห้างแม็คโคร 3 สาขา […]

ขายสินค้า “Siam Paragon Presents Rilakkuma World Happiness Town”

สาวก Rilakkuma เตรียมตัวเป็นเจ้าของความน่ารักจากเจ้าหมีขี้เกียจและผองเพื่อนได้ที่งาน “Siam Paragon Presents Rilakkuma World Happiness Town” ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่คุณจะได้ใกล้ชิดกับรีลัคคุมะแบบเอ็กซ์คลูซีฟที่สุด!! เลือกช้อปของที่ระลึกและสินค้าคอลเล็คชั่นพิเศษลิขสิทธิ์แท้จากญี่ปุ่น ทั้งตุ๊กตาหมีรีลัคคุมะ, กระเป๋า, สมุด, เสื้อผ้า, สินค้ากิ๊ฟท์ช้อป, ผลิตภัณฑ์ภาชนะเมลามีน และเครื่องใช้ในครัวเรือนพลาสติก พร้อมไปอร่อยกับเมนูสุดโปรดของรีลัคคุมะและเพื่อนๆ ทั้งพุดดิ้ง, ชีสทาร์ต, ฟัดจ์ บราวนี่, ชอฟต์เสิร์ฟ และเครื่องดื่มเมนูพิเศษในธีมเจ้าหมีขี้เกียจแสนน่ารัก 24 ตุลาคม – 10 พฤศจิกายนนี้ที่พาร์ค พารากอน ชั้น M สยามพารากอน

บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมกับ ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ และมูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค มอบเก้าอี้สุขาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคุณสมพงษ์ เผอิญโชค รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) มูลนิธิวิเชียร-ปราณี เผอิญโชค นำเก้าอี้สุข 700 ชุดมอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี เป็นรอบที่สองจากที่นำไปมอบให้รอบแรกไปแล้วในวันที่ 14 กันยายน 2562

หอการค้าไทยมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จำนวน 500,000 บาท

นายสนั่น อังอุบลกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และนายวิชัย อัศรัสกร รองประธานกรรมการหอการค้าไทย เป็นผู้แทนหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย “ร่วมใจ พี่น้องไทย ช่วยภัยน้ำท่วม” จำนวน 500,000 บาท โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นผู้รับมอบ ณ สถานีโทรทัศน์ ช่อง 9 MCOT HD

บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ร่วมกับ ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ มอบเก้าอี้สุขาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับคุณสมพงษ์ เผอิญโชค รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยรุ่งยูเนียนคาร์ จำกัด (มหาชน) นำเก้าอี้สุขามอบให้กับผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดอุบลราชธานี

บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ มอบเรือผ่านทัพภาค 2 นำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562 คุณประมวล ภิญโย ผู้จัดการโรงงานอาวุโส และคุณสุดารัตน์ ราชนิยม ผู้จัดการฝ่ายการเงินและบริหาร จากบริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาจังหวัดนครราชสีมา มอบเรือจำนวน 50 ลำ ผ่านผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 2 พันเอกวัชรพล คันธา หัวหน้าแผนกกิจการพัฒนา กองกิจการพลเรือนกองทัพภาคที่ 2 เพื่อมอบต่อให้กับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพภาคที่ 2 เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ลานสโมสรร่วมเริงไชยค่ายสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา