บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ประจำปี 2565

บริษัทฯ ได้รับรางวัลองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการดีเด่น ระดับดีเยี่ยม ประจําปี 2565 จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเป็นประธานมอบรางวัล โดยมีคุณไชยวัฒน์ กุลภัทรวาณิชย์ รองกรรมการผู้จัดการด้านการเงินและบริหาร เป็นตัวแทนรับมอบโดยรางวัลนี้เป็นรางวัลที่มอบให้แก่สถานประกอบการที่ให้การสนับสนุนงานด้านผู้พิการอย่างต่อเนื่อง โดยส่งเสริมผู้พิการเข้าทํางาน สนับสนุนการอบรมฝึกงานเตรียมความพร้อมในการเข้าทํางานในสถานประกอบการ เพื่อสร้างอาชีพสร้างและรายได้ให้กับผู้พิการ